Mobil laboratuvar bir laboratuvar türüdür.

Dönüştürülmüş bir otobüs, karavan veya çekici-römork şeklinde taşınabilir. Bunlar bilim eğitimi laboratuvarları, yalın laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı, tıbbi laboratuvar türlerinde olabilir.

Mobil laboratuvar, içinde kurulu ekipmana bağlı olarak biyolojik, kimyasal veya diğer verileri işleyebilir. Bazı mobil laboratuvarlar, mobil sınıflar veya öğretim tesisleridir.